Dekgelden - Stoeterij Du Bois

Ga naar de inhoud
Dekgelden 2019
 • Davinci du Bois    € 300,-
 • Don Cremello du Bois € 325,-
 • Cassanova du Bois € 300,-
 • Damon du Bois € 300,-    
 
*Dekgelden zijn excl. 9% BTW, stamboekkosten en eventuele gemaakte verzendkosten, stallingskosten en veterinaire kosten.

Dekvoorwaarden

Dekvoorwaarden 2019
 • Stoeterij du Bois aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderzins. Transport, verblijf en inseminatie is op risico van de merrie-eigenaar.
 • Verzending van sperma van onze hengsten is mogelijk van maandag t/m zondag. De gemaakte verzendkosten worden doorberekend aan de merriehouder.

Inseminaties/verzendingen dienen uiterlijk voor 09.00 's ochtends telefonisch bij ons te worden aangemeld.
U kunt ons bereiken vanaf 7.30 uur op telefoonnummer 06–21925640 bgg. 06-55563699.
Let op! Voor de registratie van de dekking, dienen de merriegegevens en gegevens eigenaar voor de eerste inseminatie/verzending bij ons ontvangen te zijn.

 • Inseminatie aan huis is mogelijk in overleg (binnen een straal van 25 km)
 • Alle dekgelden zijn exclusief 9% BTW en stamboekafdrachten
 • Veterinaire begeleiding en/of verzendkosten, worden rechtstreeks doorberekend aan merrie-eigenaar
 • Stalgeld de 1e 5 dagen: pony € 7-, pony met veulen / paard € 9 - per dag         LET OP! merries dienen in goede gezondheid gebracht te worden en tevens geënt tegen influenza/tetanus
Stalgeld langer dan 5 dagen: Pony € 9,-    pony met veulen/paard € 12,- per dag
 • Stal/dekgeld contant afrekenen bij ophalen merrie
 • Meerdere merries van dezelfde eigenaar korting mogelijk
 • Dekseizoen loopt van 15 maart tot en met 15 augustus
 • Gust gebleven merries kunnen het jaar daarop 20% reductie krijgen op het dekgeld, mits aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.
 • Gust-verklaringen van de dierenarts  dienen voor 1 oktober 2019 in ons bezit te zijn, anders vervalt de bovenstaande gust-reduktie.
Stoeterij Du Bois
Polderdijk 2a
6914 KJ Herwen (Gld.)


Mobiel:
KI Bestellingen: Marjolein: 06-21925640
Bij geen gehoor: Ton: 06-55563699  

U kunt ons ook per email bereiken op:
Gecertificeerde hengstenhouderij
SBB erkend Leerbedrijf
Terug naar de inhoud